palowanie

Palowanie należy do grup robót fundamentowych i polega na osadzaniu w gruncie stałych pali.

Obecnie w procesie palowania wykorzystuje się coraz doskonalsze technologie. Należy do nich wbijanie pali gotowych (żelbetowych, sprężonych, stalowych bądź też drewnianych), formowanie pali w gruncie w rurach specjalnie do tego przygotowanych (są to tzw. rury obsadowe; metoda ta również dzieli się na kilka innych, w zależności od sposobu umieszczenia rur obsadowych w gruncie), a także formowanie pali w gruncie za pomocą wierconych otworów (w zależności od tego, w jaki sposób wywierca się te otwory, również możemy zastosować kilka metod tej technologii).

Choć trudno nazwać maszynami urządzenia stosowane przy poszczególnych technologiach, to jednak warto je wymienić, chociażby dlatego, iż roboty palowe są bardzo ważnym etapem większości prac związanych z budownictwem. Wspomniane już rury obsadowe wykonane są ze stali, mogą być jednoczęściowe bądź złożone z wielu odcinków.

W procesie palowania gruntu rury obsadowe są wbijane, wciskane lub wkręcane w ziemię. Aby przebiegało to pomyślnie, stosuje się często tzw. młoty kafarowe.

Jest to urządzenie stanowiące wyposażenie kafarów (kafar jest to maszyna przeznaczona właśnie do wbijania pali, bywa, że jego konstrukcja zostaje zbudowana na podwoziu innej maszyny budowlanej, np. koparki) bądź pracujące samodzielnie, zawieszone na osprzęcie dźwigu. Młot kafarowy działa, wykorzystując tzw. energię kinetyczną swobodnego spadku bądź energię wytworzoną na skutek ciśnienia gazów lub cieczy.

Młoty kafarowe możemy podzielić na wciągarkowe, parowo - powietrzne, hydrauliczne, spalinowe i wibromłoty. Innym urządzeniem stosowanym podczas robót palowych, są wyrywacze kafarowe. Służą, jak sama nazwa wskazuje, do wyciągania rur obsadowych, najczęściej w celu zamieszczenia nowych. Działają na podobnej zasadzie, co młoty kafarowe, ale tym razem energia wykorzystywana w pracy urządzenia pomaga w wyciąganiu pali, działa bowiem na cięgno wyrywająco. W robotach fundamentowych stosuje się też tzw. wybieraki, których zadaniem jest utworzenie szczelin konstrukcyjnych ścian fundamentu głębokiego.